گزارش تصویری بازدید از شهرک سینمایی غزالی - اسفند ماه - 1387

 

گزارش تصویری کارگاه آموزشی تعزیه - بهمن ماه - 1387

 

بروشور تبلیغاتی مرکز آموزش هنرهای نمایشی فدک - دیماه - 1387

 

پوستر و تراکت های تبلیغاتی مرکز آموزش هنرهای نمایشی فدک

 

گزارش تصویری بازدید از شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس - 21 آذر 1387

 

گزارش تصویری کارگاه آموزشی تخصصی  تئاتر ملی - 10 آذر 1387

 

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه مرکز آموزش - سال 1387- آلبوم یک

   

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه مرکز آموزش - سال 1387- آلبوم دو

   

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه مرکز آموزش - سال 1387- آلبوم سه

   

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه مرکز آموزش - سال 1387- آلبوم چهار

   

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه مرکز آموزش - سال 1387- آلبوم پنج

   

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه مرکز آموزش - سال 1387- آلبوم شش

   

تصاویر اساتید و همکاران علمی هنری مرکز آموزش