• تسهیلات و تخفیف های ویژه دوره های آموزشی

  •  

  •          1- اعضای خانواده محترم ایثارگران از بیست و پنج درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود.

  •         2 - افراد آموزش دیده در دوره های آموزشی این مرکز، برای فعالیت در برنامه های نمایشی و هنری موسسه فرهنگی فدک در اولویت خواهند بود.