برنامه های آِینده مرکز آموزش:

 

         مرکز آموزش هنرهای نمایشی فدک در آینده نزدیک دوره های آموزشی  ذیل را برگزار می کند:

           1- طراحي و دوخت لباس نمايشي  

           2- پويا نمايي و نمايش هاي رايانه اي

           3- روش شناسی تحقیقات تاریخی در نمایشنامه نویسی

           4- نغمه سرایی در صحنه

           5- گویندگی و گفتار فیلم (دوبلاژ)

           6- موسیقی نمایشی (موسیقی دراماتیک)

           7- آیین سخنوری و فنون و مهارت های بیان

           8- مدیریت تولید نمایش

            9- بازیگری کودکان (ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی)