سومین کارگاه آموزشی- تخصصی هنرهای نمایشی تحت عنوان "تعزیه"  برگزار شد

   سومین کارگاه آموزشی تخصصی هنرهای نمایشی تحت عنوان تعزیه با حضور بازیگران، هنرجویان و هنردوستان در سالن زنده یاد ابوباسم حیادار وابسته به موسسه فرهنگی فدک برگزار گردید.

    این مراسم که با استقبال پر شور هنرجویان و هنردوستان روز سه شنبه 15 بهمن ماه در ساعت 14:15 آغاز شد، استاد سید عظیم موسوی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در این مراسم ضمن بررسی مضمون و محتوای تعزیه، به شیوه های مختلف اجرای تعزیه اشاره کرد. سپس آقایان مرتضی صفاریان و مظفر قربان نژاد که از پیش کسوتان تعزیه به شمار می روند تحت عنوان مخالف خوان و موافق خوان قطعاتی را اجرا کردند و سپس به تجزیه و تحلیل این نمونه ها پرداختند و پس از آن گوشه هایی از تعزیه نیز در حضور هنرجویان بازخوانی شد.

   در ادامه، استاد سید عظیم موسوی در زمینه ی ارتباط لباس، ابزار، نماد و نشانه با تعزیه گفت: "این موارد هریک به تنهایی در تعزیه معنای خاص خود را دارند ولیکن ارتباط هر یک از آنها با هم در تفهیم تعزیه در ذهن تماشاگر موثر می باشد". پس از آن استاد موسوی در زمینه ی موسیقی آوازی و موسیقی غیر آوازی و ارتباط آن با تعزیه نکاتی را بیان کرد و این دو را مورد مقایسه قرار داد و نمونه های تصویری در این رابطه برای شرکت کنندگان پخش شد.

   در انتهای مراسم شرکت کنندگان به طرح پرسش های خود در زمینه تعزیه پرداختند و استاد سید عظیم موسوی نیز به طور مبسوط به سوالات هنرجویان پاسخ دادند.

   لازم به ذکر است جناب آقای محمد جعفر عظیمی اصفهانی رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی فدک و نیز آقای دکتر آل محمد به نمایندگی از مرکز اسلامی لندن و همچنین آقایان کریم اکبری مبارکه و کاظم نظری که از اساتید بازیگری آموزشگاه می باشند به عنوان میهمان ویزه در این مراسم حضورداشتند.

   در پایان مراسم هدایایی به رسم یادبود از طرف مرکز آموزش هنرهای نمایشی فدک به استاد سید عظیم موسوی و همچنین آقایان مرتضی صفاریان و مظفر قربان نژاد تقدیم شد.