•          دوره های آموزشی این مرکز منطبق بر شیوه های نوین علمی و هنری روز کشور و دنیا و بر پایه ارزش های اصیل ایرانی-اسلامی برگزار می شود. تاکید ویژه موسسه فرهنگی فدک، در اجرای این آموزش ها پرورش و تربیت هنرمندان متعهد، مذهبی و پایبند به اصول و ارزش های اسلامی-ایرانی است. 

 •  

 • گواهینامه دوره های آموزشی:

 •          هنرجویانی که دوره های آموزشی این مرکز را با موفقیت به پایان برسانند گواهینامه تخصصی معتبر و مورد تایید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت خواهند کرد.  

 •  

 • مشخصات و ظرفیت دوره ها:

 •          مدت برگزاری هر یک از دوره ها : 9 هفته (36 ساعت)

 •          تعداد جلسات آموزشی درهرهفته: 2 جلسه و هر جلسه : 2 ساعت

 •          تعداد هنرجویان در هر کلاس : حداقل 12 و حد اکثر 20 نفر

 •  

 • گروه بندی سنی و جنسی دوره های آموزشی:

 •         دوره های آموزشی این مرکز، در دو گروه سنی:

 •         نوجوان ( 12 سال تا 16 سال، دارندگان مدرک تحصیلی اول راهنمایی تا اول دبیرستان)

 •         جوان (17 سال به بالا ، دارندگان مدرک تحصیلی دوم دبیرستان به بالا)

 •         و در دو گروه خانم ها و  آقایان به طور مجزا تشکیل می گردد.