گزارش تصویری اولین کارگاه آموزشی تخصصی هنرهای نمایشی

چگونگی دستیابی به تئاتر ملی از طریق داشته ها و پاره نمایش های این مرز و بوم

مدرس: استاد انوشیروان ارجمند - تهران دهم آذر ماه 1387

 

مهدی فرخی هنرجوی آموزشگاه هنگام قرائت قرآن استاد انوشیروان ارجمند هنگام سخنرانی
استاد انوشیروان ارجمند هنگام سخنرانی
عکس دسته جمعی هنرجویان و مدعوین با استاد انوشیروان ارجمند