سوابق علمی و هنری

یوحنا (علی اصغر) حکیمی


بازیگر، طراح گریم
تاريخ تولد: 1343 شاهرود
 

تحصيلات: 

فوق دیپلم هنر؛ 1367 ، فوق لیسانس (درجه 2 هنری)؛ 1381
 

نمايش‌ها:
طراح گریم و بازی در نمایش "آرسنال" به کارگردانی "محسن حاج یوسفی"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1367
مجری گریم و بازی در نمایش "دایره گچی چینی" به کارگردانی "مجید جعفری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1367
مجری گریم نمایش "من به باغ عرفان"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1367
مجری گریم نمایش "توراندخت" به کارگردانی "رضا کرم رضایی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1367
طراحی و مجری گریم نمایش "آنگاه که خورشید" به کارگردانی "حسن خلیلی"؛ تهران، حوزه هنری؛ 1367
مجری و مسئول گریم نمایش "حدیث این قوم" به کارگردانی "کامل نوروزی"؛ تهران، دانشگاه شریف؛ 1367
مجری گریم نمایش "ماه طلا" به کارگردانی "عبادا...کریمی"؛ تهران، اداره تئاتر، خانه نمایش؛ 1368
مجری گریم نمایش "شیرین و فرهاد" به کارگردانی "عسگر قدس"؛ تهران، تئاترشهر، 1368
طراحی و مجری گریم نمایش "کالری" به کارگردانی "شهره لرستانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1368
ساخت ماسک و مجری گریم نمایش "کمدی مک برد" به کارگردانی "تاجبخش فنائیان"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1368
مجری گریم و بازی در نمایش "پدر" به کارگردانی "علی پویان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1368
طراحی گریم و اجرا و بازی در نمایش "در بیابان قلندران مبهوت" به کارگردانی "امیر دژاکام"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1369
مجری گریم نمایش "مثل یک مرد" به کارگردانی "حسن حامد"؛ تهران، تئاترشهر، 1369
مجری گریم نمایش "آتش افروزان" به کارگردانی "مهدی میامی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1369
طراحی و مجری گریم نمایش "عصیان" به کارگردانی "حمید محمد متکلم"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1370
طراحی و مجری گریم نمایش "ماجراهای فلفلی" به کارگردانی "ویدا شهشهانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1370
طراحی و مجری گریم نمایش "خجالتی‌ها" به کارگردانی "عبادا... کریمی"؛ تهران، تالار هنر؛ 1370
طراحی و مجری گریم "سیاه در سرزمین آدمخواران" به کارگردانی "رضا شالچی"؛ تهران، تالار هنر؛ 1371
مجری گریم نمایش "حلاج و سلاطین" به کارگردانی "حسین نصری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1372
بازیگر، طراح و مجری گریم نمایش "تراژدی اسفندیار"؛ جشنواره‌های بین‌المللی هزاره فردوسی؛ تاجیکستان؛ 1373
مجری گریم نمایش "شب سیب‌زمینی" به کارگردانی "جمشید جهانزاده"؛ تهران، تالار وحدت؛ 70-1369
ساخت ماسک و گریم نمایش "باغ آلبالو" به کارگردانی "هوشنگ حسامی"؛ تهران،تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1371
مجری گریم نمایش "پالتو" به کارگردانی "امیر دژاکام"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1372
طراحی، گریم و ساخت ماسک نمایش "گرگ و جادوگر" به کارگردانی "بهزاد امیرطاهری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1373
مجری گریم نمایش "فسقلی و گربه سیاه" به کارگردانی "نسرین غزنوی" و "کریم اکبری مبارکه"؛ 1374
مجری گریم نمایش "آن سوی مه" به کارگردانی "آزیتا حاجیان"؛ تهران،  1386
مجری گریم نمایش "شمس" به کارگردانی "امیر دژاکام"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1377
طراحی و مجری گریم نمایش "شاعر" به کارگردانی "مسعود کرامتی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1377
مجری گریم نمایش "هرا" به کارگردانی "نصرالله قادری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1377
طراحی و مجری گریم نمایش "لازاروس" به کارگردانی "سیروس ابراهیم‌زاده"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1386
مجری گریم نمایش "هر گل یه بوئی داره" به کارگردانی "تدین صدوقی"؛ تهران، تئاترشهر، تالا شماره 2؛ 1377
طراحی و مجری گریم نمایش "یک نوکر و دو ارباب" به کارگردانی "امیر آتشانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1376
بازی و گریم نمایش "شهرزاد" به کارگردانی "امیر دژاکام"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛
مجری گریم نمایش "دوستان بامحبت" به کارگردانی "حمید جبلی و رضا ژیان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛
طراح و مجری گریم نمایش "همزاد" به کارگردانی "علی مؤذنی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1374
مجری گریم نمایش "پوریائی دیگر" به کارگردانی "حسن باستانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1370
مجری گریم نمایش "غم عشق" به کارگردانی "نصرالله قادری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1378
مجری گریم نمایش "گرگ و میش" به کارگردانی "آزیتا حاجیان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1377
مجری نمایش "بورژوای نجیب‌زاده" به کارگردانی "حمیدرضا شهیدی"؛ 1378
طراحی گریم نمایش "ماجراهای فلفلی" به کارگردانی "ویدا شهشهانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1370
مجری گریم نمایش "چیزی شبیه زندگی" به کارگردانی "حسین پناهی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1372
مجری گریم "شبی که تورو زندانی بود" به کارگردانی "مجید جعفری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1372
مجری گریم نمایش "کیست این پهنان مرا" به کارگردانی "شکرخدا گودرزی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1376
مجری گریم نمایش "دایره گچی قفقازی" به کارگردانی "حمید سمندریان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1377
طراحی و مجری گریم نمایش "نادرشاه اکتور" به کارگردانی "جمشید جهانزاده"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1377
ساخت ماسک و اجرای گریم نمایش "پستوخانه" به کارگردانی "حمید امجد"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1378
ساخت و ساز و گریم نمایش "پانتومیم روی فرش" به کارگردانی "سیروس شاملو"؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1378
طراحی و مجری گریم نمایش "پارک نبش خیابان" به کارگردانی "افروز فروزنده"؛ تهران، تئاترشهر، 1378
مجری گریم نمایش "مرگ" به کارگردانی "رضا سعیدی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1377
طراحی و مجری گریم نمایش "شهر آدم شهر حیوان" به کارگردانی "شهرام کرمی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار کوچک؛ 1378
ساخت و ساز ماسک نمایش "زاغ-گرگ-شغال" به کارگردانی "منیره زاهدی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1378
مجری گریم نمایش "یک مضحکه" به کارگردانی "رضا کرم رضایی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1379
طراحی و مجری گریم نمایش "سووشون" به کارگردانی "منیژه محامدی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1379
مجری گریم نمایش "هملت" به کارگردانی "میکائیل شهرستانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1379
مجری گریم نمایش "هفت قبیله گم شده" به کارگردانی "قطب‌الدین صادقی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1379
مجری گریم "باران بر بام‌های بی‌یقینی" به کارگردانی "جلال تجنگی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1379
مجری گریم نمایش "دیوار" به کارگردانی "محسن علیخانی"؛ تهران، تئاترشهر،
طراحی و مجری گریم نمایش "اسید" به کارگردانی "امیر دژاکام"؛ تهران، تالار کوچک مولوی؛
مجری گریم نمایش "پوریائی دیگر" به کارگردانی "حسن باستانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛
مجری گریم نمایش "پیروزی در شیکاگو" به کارگردانی "داود رشیدی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛
مجری گریم نمایش "داستان آدم" به کارگردانی "حسین فرخی"؛ تهران، دانشگاه تهران؛
مجری گریم نمایش "پیک نیک در میدان جنگ"؛ به کارگردانی "شهره لرستانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛
مجری گریم نمایش "خورشید کاروان" به کارگردانی "حسین مسافرآستانه"؛ تهران، تئاترشهر،  یازدهمین اجرای سالانه؛
مجری گریم نمایش "آژانس ونوس" به کارگردانی "جمشید جهانزاده"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛
مجری گریم نمایش "خلوت‌نشین پرهیاهو" به کارگردانی "علی نقی رزاقی"؛ تهران، تالار وحدت؛
مجری گریم نمایش "مرگ تصادفی یک آنارشیست" به کارگردانی "فردوس کاویانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛
طراحی و مجری گریم نمایش "حرامیان عشق" کار گروه فدک؛ تهران، تالار حوزه هنری؛
طراحی و مجری گریم نمایش "شیطان در زیرزمین" به کارگردانی "جمشید جهانزاده"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ مجری گریم، ساخت ماسک نمایش "آنتیگونه" به کارگردانی "حامد محمدطاهری؛ تهران، تئاترشهر؛ تالار شماره 2؛
مجری گریم نمایش "آنک وصال" به کارگردانی "مجید جعفری"؛ تهران، تئاترشهر
طراحی و مجری گریم نمایش "گوهرشاد" به کارگردانی "حسین خانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛
بازیگر، طراح گریم و مجری گریم نمایش "تراژدی اسفندیار" به کارگردانی "حسین فرخی"؛ تهران، تالار وحدت، (اجرا در تاجیکستان)؛  
مجری گریم نمایش "خداحافظ" به کارگردانی "حسین جعفری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛
مجری گریم نمایش "بچه‌های تابستان" به کارگردانی "حسن حامد"؛
ساخت ماسک و اجرای گریم نمایش "آرش" به کارگردانی "قطب‌الدین صادقی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1377
طراحی و مجری گریم نمایش "داستان باغ وحش" به کارگردانی "علی عمرانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1378
مجری گریم نمایش "دختر گل فروش" به کارگردانی "پروانه مژده"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 79-1378
طراحی و مجری گریم نمایش "خط عشق" به کارگردانی "قطب‌الدین صادقی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1379
طراحی و مجری گریم نمایش "حسرت آرزو رویا" به کارگردانی "مهدی هاشمی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1379
مجری گریم نمایش "باغ وحش شیشه‌ای" به کارگردانی "محمد داودی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛
مجری گریم نمایش "هنر" به کارگردانی "داود رشیدی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛
طراحی و مجری گریم "مردی که می‌خواست مرد بماند" به کارگردانی "محسن قصابیان"؛ تهران، تئاترشهر،
مجری گریم نمایش "آرتور اوئی" به کارگردانی "مجید جعفری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛
طراحی و مجری گریم نمایش "شکوفه سنگی" به کارگردانی "غلامرضا حامدی"؛
مجری گریم نمایش "دختری با شنل ارغونی" به کارگردانی "حمیدرضا نعیمی"؛ تهران، تئاترشهر،
مجری گریم نمایش "سرود بال سروش" به کارگردانی "شکرخدا گودرزی"؛ تهران، تئاترشهر،
مجری گریم نمایش "خواب دریا" به کارگردانی "امیر دژاکام"؛ تهران، تئاترشهر،  
مجری گریم نمایش "باغ شب‌نمای قبله عالم" به کارگردانی "هادی مرزبان"؛ تهران، تئاترشهر،
مجری گریم نمایش "شب‌های آوینسیون" به کارگردانی "کورش نریمانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛  
مجری گریم نمایش "آمیز قلمدون" به کارگردانی "هادی مرزبان"؛   
مجری گریم نمایش "صلح زئوس" به کارگردانی "اسماعیل شفیعی"؛ تهران، تالار هنر؛
مجری گریم نمایش "پزشک پوشالی" به کارگردانی "حمید کاکاسلطانی"؛ تهران، تئاترشهر،
طراحی و مجری گریم نمایش "آخرین مروارید" به کارگردانی "حمیدرضا آذرنگ"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1380
طراحی و مجری گریم نمایش "بعدازظهر وحشی" به کارگردانی "امیر دژاکام"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1380
مجری گریم نمایش "دیر راهبان" به کارگردانی "فرهاد مهندس‌پور"؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1380
طراحی گریم نمایش "مارمانه" به کارگردانی "مجتبی چراغعلی"؛ تهران، خانه خورشید؛ 1380
طراحی و مجری گریم نمایش "بازرس" به کارگردانی "کوشک جلالی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛
طراحی نمایش "خاله اودیسه" به کارگردانی "بابک توسلی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1380
مجری گریم نمایش "پهلوان کچل و اژدها" به کارگردانی "داود فتحعلی بیگی"؛ 1379
مجری گریم نمایش "شکسته بخوان" به کارگردانی "علی روئین‌تن"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1379
طراح گریم نمایش "درستکارترین قاتل دنیا" به کارگردانی "افشین هاشمی"؛ تئاترشهر، کافه تریای اصلی؛ 1379
طراحی و مجری گریم نمایش "هتل عروس" به کارگردانی "سیما تیرانداز"؛ تهران، تالار کوچک هنر؛ 1380
طراحی نمایش "سعادت لرزان" به کارگردانی "محسن علیخانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1380
مجری گریم نمایش "دیوان تئاترال" به کارگردانی "محمود استادمحمد"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1380
طراحی و مجری گریم نمایش "هفت کردار" به کارگردانی "هرمز هدایت"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1380
طراحی و مجری گریم نمایش "مسافر" به کارگردانی "مجید آهنگران"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1380
ساخت ماسک نمایش "آرش" به کارگردانی "کمال‌الدین شفیعی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1381
طراحی و مجری نمایش "در مضار توتون" به کارگردانی "حسن معجونی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1380
مجری گریم نمایش "فیروزه که می‌خواند" به کارگردانی "کورش زارعی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1380
مسئول گریم نمایش "کفتر به توان 2" به کارگردانی "نیما دهقان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار کوچک؛ 1380
طراحی گریم نمایش "تقاطع 2002" به کارگردانی محمودرضا رحیمی"؛ تهران، تالار خورشید؛ 1380
طراحی گریم نمایش "آوای باد" به کارگردانی "حمید ابراهیمی"؛ تهران، تالار خورشید؛ 1380
طراحی و مجری گریم نمایش "کشته به درگاه" به کارگردانی "مرضیه طلائی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار کوچک؛ 1379
مجری گریم نمایش "دندون طلا" به کارگردانی داود میرباقری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛
مجری گریم نمایش "زندگی چیز خوبیه" به کارگردانی "مسعود موسوی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1379
مجری گریم نمایش "شهرزاد" به کارگردانی "امیر دژاکام"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛
طراحی و اجرای گریم نمایش "دل سگ" به کارگردانی "محمد یعقوبی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1379
مجری گریم نمایش "آخرین بازی" به کارگردانی "کامبیز اسدی"؛ تهران، تئاترشهر،
بازیگر، مجری و طراحی گریم نمایش "مردی که گلی در دهان داشت" به کارگردانی "مجتبی احمدی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار کوچک؛
مجری گریم نمایش "سحوری" به کارگردانی "قطب‌الدین صادقی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1381
طراحی گریم نمایش "دایره بسته" به کارگردانی "منیژه محامدی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1381
مجری گریم نمایش "کسی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد" به کارگردانی "داود دانشور"؛ تهران، تئاترشهر،
طراحی و ساخت و ساز نمایش "مادر آن همه اسفندیاران" به کارگردانی "مریم معترف"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1381
مجری گریم نمایش "پاییز" به کارگردانی "نادر برهانی مرند"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1381
طراحی نمایش "آنتیگونه در نیویورک" به کارگردانی "احمد ایرانی خواه"؛ تهران، تئاترشهر، تالار نو؛ 1381
ساخت ساز پوستر ؟؟ نمایش "ژاندارک در آتش" به کارگردانی "محسن عرب‌زاده"؛  
اجرای ساخت و ساز نمایش "آنتیگون" به کارگردانی "مجید جعفری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1381
اجرا و ساخت و ساز "ضیافت شیطان" به کارگردانی "امیر دژاکام"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1382
طراحی گریم نمایش "هوسنامه مرد پرهیزکار" به کارگردانی "میترا علوی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1382
مجری گریم نمایش "افشین و بودلف هر دو مرده‌اند" به کارگردانی "قطب‌الدین صادقی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1382
مجری گریم نمایش "مرغ دریایی" به کارگردانی "محمد رحمانیان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار نو؛ 1382
طراحی گریم نمایش "رعنا" به کارگردانی "سپیده نظری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1382
طراحی گریم نمایش "از دست رفته" به کارگردانی "فرهاد اصلانی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1382
طراحی گریم نمایش "اطلسی نوبرشندره" به کارگردانی "شکرخدا گودرزی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛
مجری گریم نمایش "داستان خرس پاندا" به کارگردنی "تینوش نظم‌جو"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1382
مجری گریم نمایش "قرمز و دیگران" به کارگردانی "محمد یعقوبی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1382
مجری گریم نمایش "این غرفه از بهشت" به کارگردانی "داود فتحعلی بیگی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1383
ساخت و ساز ماسک نمایش "بوسه شرق" به کارگردانی "مصطفی عبدالهی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1383
مجری و طراحی گریم نمایش "کمدی هر چی دلت بخواد" به کارگردانی "حمید پورآذری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار سنگلج؛ 1383
مجری گریم نمایش "عروسی شغال" به کارگردانی "آروند دشت‌آرا"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1383
طراحی گریم نمایش "حرفه‌ای‌ها" به کارگردانی "بابک محمدی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1383
طراحی گریم نمایش "پیر سگ خرفت" به کارگردانی "داود دانشور"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1383
طراحی گریم نمایش "لیلی و مجنون" به کارگردانی "امیر دژاکام"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1383
مشاور نمایش "روسپی بزرگوار" به کارگردانی "محمدعلی نوروش"؛ تهران، خانه هنرمندان؛ 1383
طراحی گریم نمایش "انگشتری ژنرال ماسیاس" به کارگردانی "مهدی پاشایی"؛ تهران، تالار خورشید؛ 1383
مجری گریم نمایش "مکبث" به کارگردانی "حسین فرخی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار نو؛ 1383
طراحی و ساخت و ساز نمایش "دن کیشوت" به کارگردانی "علی اصغر دشتی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1384
طراحی نمایش "خانه کاغذی" به کارگردانی "هومن برق‌نورد"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1384
مجری گریم نمایش "پنجره‌ها" به کارگردانی "فرهاد آئیش"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1384
طراحی نمایش "استخوان‌های طلائی" به کارگردانی "شکرخدا گودرزی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار کوچک؛ 1384
ساخت و ساز ماسک و اجرای گریم نمایش "اسب‌ها" به کارگردانی "محمد رحمانیان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1383
طراحی گریم نمایش "ملودی شهر بارانی" به کارگردانی "هادی مرزبان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1384
مجری گریم نمایش "رومئو و ژولیت" به کارگردانی "حسین فرخی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار نو؛ 1384
طراحی و اجرای گریم نمایش "زکریای رازی" به کارگردانی "مجید جعفری"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1384
اجرای چهره‌پردازی نمایش "یک زن یک مرد" به کارگردانی "آزیتا حاجیان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1384
طراحی و اجرای نمایش "دنیای دیوانه دیوانه" به کارگردانی "بهزاد فراهانی"؛ 1385
طراحی گریم نمایش "دشمن مردم" به کارگردانی "اکبر زنجانپور"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1385
ساخت و ساز مو و طراحی نمایش "بیوه‌های غمگین سالار جنگ" به کارگردانی "هادی عامل"؛ تهران، تئاترشهر، تالار نو؛ 1385
طراحی نمایش "پرتره" به کارگردانی "محمدرضا خاکی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1385
مسئولیت گریم و طراحی نمایش "اطاق زیر شیروانی" به کارگردانی "ایرج کله چاهی"؛  
طراحی و ساخت ماسک نمایش "محاله فکر کنید این‌جوری هم ممکنه شه" به کارگردانی "سیما تیرانداز"؛
طراحی و اجرا نمایش "منظومه مور بی‌ملکه" به کارگردانی "ناصح کامکاری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1385
طراحی گریم نمایش "خانواده تت" به کارگردانی "مائده طهماسبی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1385
طراحی و اجرای گریم نمایش "تراژدی اسفندیار"، جشنواره بین‌المللی هزاره فردوسی؛ 1373
شرکت در جشنواره‌های تهران و استان‌ها، به عنوان سرپرست گروه‌های نمایشی بخش گریم؛
شرکت در جشنواره‌ کارگران سراسر کشور؛ 70-1369
تدریس گریم در دانشگاه سوره؛ 1379
مدرس طراحی و نقاشی و خوشنویسی؛ وزارت آموزش و پرورش؛ 1379
مدیرعامل فعلی مؤسسه فرهنگی هنری سپند هنر؛ از سال 1383
مدرس دانشگاه علوم انتظامی در واحد اطلاعات و امنیت؛ 85-1384
مدیر آموزش بخش سینمایی (گریم، بازیگری، فیلمسازی، طراحی صحنه) مؤسسه فرهنگی هنری سپند هنر؛ از سال 81
مدرس چندین آموزشگاه سینمایی در تهران؛ از سال 71
مدرس آموزشگاه غیرانتفاعی حوزه هنری و سوره؛ 1371
بازرس ویژه انجمن چهره‌پردازان تئاتر ایران؛ 1380
مدیر آموزشگاه گریم ماسک و دارنده مجوز آموزشی تجسمی و نمایشی به نام مؤسسه فرهنگی هنری سپند هنر؛
عضو انجمن چهره‌پردازان خانه سینما و عضو انجمن بازیگران خانه تئاتر ایران؛
عضو انجمن نمایش (خانه نمایش) ایران و آلمان و سوئیس در ایران
تحقیق در مورد گریم به نام "دیباچه‌گر"؛ چاپ نیروی انتظامی؛