سوابق علمی و هنری

سيروس كهوري ‌نژاد
 

نويسنده و كارگردان
تاريخ تولد: 1342تهران
 

تحصيلات:

فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد كارگرداني از دانشگاه تربيت مدرس، 1379 ؛ كارشناسي كارگرداني از دانشگاه تهران؛ 1373
 

نمايش‌ها:
بازي در نمايشمتوريبه كارگردانيشهره لرستاني، تهران، دانشكده هنرهاي زيبا، 1359
نگارش و كارگرداني فيلم كوتاه داستاني"دنياي من"(8 ميليمتري)؛ بندرعباس، انجمن سينماي جوان؛ 1364
نگارش و كارگرداني فيلم كوتاه داستاني"بي‌بي"(8 ميليمتري)؛ بندر عباس، انجمن سينماي جوان؛ 1365
بازي در فيلم سينمايي آن سوي غروب به كارگردانيغلامرضا طباطبايي ، 13٦7
بازي در نمايشبابوربه كارگردانيحسين احمدي‌نسب، تهران، تئاترشهر، تالار شماره2، 1367
نگارش نمايشنامه‌هايبادبادك‌ها،داغ پوست و بازنويسي نمايش ماه و پلنگ ؛ 1369
بازي در نمايششهرزادبه كارگردانيامير دژاكام، تهران، تئاترشهر، تالار اصلي، 1371
كارگردان نمايشماه و پلنگ، تهران، دانشكده هنرهاي زيبا، 1371
بازي در نمايشجاهاز جادوبه كارگردانيآتيلا پسياني، تهران، تئاترشهر،تالار اصلي، 1372
بازي در فيلم سينمايي بيا با من به كارگردانيمهدي ودادي ، 137٢
كارگردان نمايشبوي خون معطر، تهران، تالار مولوي، 1373
بازي در نمايشعروسي چاهبه كارگردانيامير دژاكام، تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو، 137٤، 137٣
كارگردان نمايشساعت مكاشفه، تهران، تالار وحدت، 1374
بازي در مجموعه تلويزيونيخورشيد شببه كارگردانيفريبرز صالح، شبكه ا1، 1374
كارگرداني و طراحي صحنه در نمايشزمان سكوت براي زندگان ، تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو، 1374
بازي در فيلم سينمايي روز واقعه به كارگرداني شهرام اسدي، 1374
بازي در فيلم سينمايي سال‌هاي بي‌قراري به كارگرداني مسعود نوابي ، 13٧٤
كارگرداني و طراحي صحنه در نمايششرفنامه يحيي تيره‌بخت، تهران، تئاترشهر، تالار اصلي، 1375
كارگرداني و بازي در نمايشسفر دور و دراز سلطان، تهران، تئاترشهر،تالار چهارسو، 1375
كارگرداني و بازي در نمايشديوبندان، تهران، تالار وحدت، 1375
بازي در مجموعه تلويزيونيدومين انفجاربه كارگردانينادر مقدس، شبكه 1، 1375
بازي در مجموعه تلويزيونيرد پاي دوستبه كارگردانيعباس رنجبر، شبكه 2، 1376
بازي در مجموعه تلويزيونيماه مهربانبه كارگرداني؟ توسلي، شبكه 5، 1376
بازي در مجموعه تلويزيونيولايت عشقبه كارگردانيمهدي فخيم‌زاده، شبكه 1، 1376
كارگرداني و طراحي صحنه در نمايشمرغ‌هايي كه از تخم‌مرغ پخته به دست مي‌آيند، تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو و دانشگاه تربيت مدرس، 1377
كارگرداني و طراحي صحنه در نمايشروزگار نازنين طلعت مهربان، آلمان ،جشنواره جاده ابريشم؛ 1378؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو، 1377
بازي در فيلم سينمايي ولايت عشقبه كارگردانيمهدي فخيم‌زاده، 1377
بازي در فيلم سينمايي زخمي به كارگرداني كامران قدكچيان ، 137٧
بازي در نمايش تلويزيونيتاجر ونيزيبه كارگردانيتاجبخش فنائيان، شبكه 4، 1378
كارگرداني نمايششاباش خوان، 1378 (اجرا نشده است)
بازي در فيلم سينمايي روزي كه زن شدم به كارگرداني مرضيه مشكيني ، 1379
كارگرداني، طراحي صحنه و بازي در نمايشباد اسب است، تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2، 1379
بازي در مجموعه تلويزيونيدر شهربه كارگردانياصغر فرهادي، شبكه 5، 1379
بازي در مجموعه تلويزيونيخانه آرزوهابه كارگردانيسيامك صفري، شبكه 3، 1380
بازي در نمايشالكترابه كارگردانيسپيده نظري‌پور، تهران، تئاترشهر، تالار سايه، 1381
بازي در مجموعه تلويزيونيزير بازارچهبه كارگردانيبهروز بقايي، شبكه 5، 1381
بازي در نمايش تلويزيونيبا دريابه كارگرداني؟، شبكه 3، 1381
نگارش فيلمنامه سينمايي رها؛1381
نگارش فيلم‌نامه انيميشن زرد و سرخ،(26 دقيقه به سفارش مركز فرهنگي هنر صبا)؛ تلويزيون؛ 1382
بازي در نمايشرعنابه كارگردانيسپيده نظري‌پور، تهران، تئاترشهر، تالار سايه، 1382
نگارش و كارگرداني و طراحي صحنه در نمايشداغ پوست، تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو، 1383
بازي در فيلم سينمايي شرجي به كارگردانيداريوش منتظري، 13٨٣
بازي در مجموعه تلويزيونيمسافر سحربه كارگردانيفرزام مهدي‌پور، شبكه 1، 1384
كارگرداني فيلم مستندبمو، شبكه 4، 1384
بازي در فيلم سينمايي دختري به نام تندر به كارگرداني رضا آشتياني‌پور ، 1380
بازي در نمايش"از خاك تا افلاك" به كارگرداني"محمود فرهنگ" نوشته"مهدي متوسلي"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلي؛ 1385
بازي در نمايش"اذان صبح" به كارگرداني"محمود فرهگ" نوشته"مهدي متوسلي"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1385
بازي در نمايش"وهم سرخ" نوشته و به كارگرداني"حسين احمدي‌نسب"؛ تهران، اداره تئاتر، خانه نمايش؛ 1385
ساخت ماسك هزارة فردوسي و 15 عدد ماسك شاهنامه در قطع بزرگ براي نمايش بزرگداشت فردوسي؛ تالار 12 هزار نفري استاديوم آزادي؛ 1372
مدرس بازيگري در دانشگاه آزاد اراك ؛ از سال 1378؛ دانشگاه تهران؛ از سال 1378 و دانشگاه صدا و سيما؛ 1379
برنده جايزه سوم بازيگري براي بازي در نمايش رعنا به كارگرداني سپيده نظري‌پور از جشنواره فجر؛ 1382