سوابق علمی و هنری

سعيد ذهني


كارگردان، آهنگساز، مدرس دانشگاه
تاريخ تولد: 1346تهران


تحصيلات:

كارشناسي كارگرداني نمايش از دانشكده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، 1372
 

نمايش‌ها:
كارگرداني نمايشانكارنوشتهابراهيم مكي؛ تهران، تالار نمايش دانشكده هنرهاي زيبا؛ 1368
بازي در نمايشزيباترين گل‌هاي قاليبه كارگردانيامير دژاكام؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلي؛1369
نگارش و كارگرداني نمايشخاكستان(براساس داستاني از هانس كريستين اندرسن)؛ تهران، تالار نمايش دانشكده هنرهاي زيبا؛ 1370
بازي در نمايشمسافر بي‌توشهبه كارگردانيآرش آبسالان؛تهران، تالار نمايش دانشكده هنرهاي زيبا؛ 1371
كارگرداني نمايشميقاتنوشتههوشنگ هيهاوند؛ تهران، تالار نمايش دانشكده هنرهاي زيبا؛ 1371
كارگرداني نمايشما چون دو دريچهنوشتهعبدالحسين مرتضوي؛ تهران، تالار نمايش دانشكده هنرهاي زيبا؛ 1371
كارگرداني نمايشآموروسونوشتهمحمدرضا عرفاني؛ تهران، تالار مولوي؛1372
نگارش و كارگرداني نمايشپرومته سست زنجير(براساس داستاني از آندره ژيد)؛ تهران، تالار مولوي؛1372
ساخت موسيقي نمايشافسانه فردابه كارگردانيفرشاد فرشته‌حكمت؛ تهران، تئاترشهر، تالارچهارسو؛ 1373
بازي در نمايشخلاءبه كارگردانيبنفشه توانايي؛ تهران، تالار نمايش دانشگاه آزاد؛1374
ساخت موسيقي نمايشهرابه كارگردانينصرالله قادري؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1377
ساخت موسيقي نمايشدايره گچي قفقازيبه كارگردانيحميد سمندريان؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلي؛ 1377
ساخت موسيقي نمايششمسبه كارگرداني امير دژاكام ؛ تهران، تئاترشهر، تالاراصلي؛ 1377
ساخت موسيقي نمايشزندگي دوگانهبه كارگردانيشهره‌ لرستاني؛تهران، تئاترشهر، تالار سايه؛1378
ساخت موسيقي نمايشدختر گل فروشبه كارگردانيپروانه مژده؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلي؛ 1378
ساخت موسيقي نمايشمجلس سياوش خوانيبه كارگردانيامير دژاكام؛تهران، تئاترشهر، تالار اصلي؛ 1378
ساخت موسيقي نمايشتقصير و 32 دقيقه از ماجرابه كارگردانيفرهاد آئيش؛تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛1379
ساخت موسيقي نمايشضيافت شيطانبه كارگرداني امير دژاكام؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلي؛ 1381
ساخت موسيقي نمايشليلي و مجنونبه كارگرداني امير دژاكام؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلي؛1383
ساخت موسيقي نمايشتاج محل به كارگرداني امير دژاكام ؛ تهران، اداره تئاتر، خانه نمايش؛ 1383
كارگرداني نمايشچهار فصلنوشتهآرنولد وسكر؛ تهران، تالار مولوي؛جشنواره تئاتر فجر ٢٤؛1384
ساخت موسيقي در نمايشملودي شهر بارانيبه كارگرداني هادي مرز بان؛تهران،تئاتر شهر،تالار اصلي؛١٣٨٤
ساخت موسيقي و بازي در نمايشپنجره هابه كارگرداني فرهاد آييش؛تهران،تئاتر شهر،تالار اصلي؛١٣٨٤
ساخت موسيقي در نمايشزكرياي رازيبه كارگرداني مجيد جعفرينوشته عبدالحي شماسي؛تهران،تالار وحدت؛١٣٨٤
ساخت موسيقي نمايش"رستاخيز عشق" نوشته"محمد رحمانيان" به كارگرداني"حسين مسافرآستانه"؛ پاريس، تهران، تالار آسمان(جشنواره تئاتر فجر)؛ 1385
ساخت موسيقي نمايش"عشقه" نوشته"محمد رحمانيان" به كارگرداني"محمد رحمانيان و حبيب رضايي"؛ تهران،(جشنواره فجر)؛ 1385
ساخت موسيقي نمايش"عشقه" نوشته"محمد رحمانيان" به كارگرداني"محمد رحمانيان و حبيب رضايي"؛ تهران،(جشنواره فجر)؛ 1385
ساخت موسيقي نمايش"بیژن و منیژه " نوشته و كارگرداني"محمود عزیزی "؛ تهران تئاترشهر، تالار اصلي؛ 1387
ساخت موسيقي دراماتیک"هلال کاروان" (این قطعه برای ارکستر سمفونیک تهران نوشته شده و به رهبری وی به مدت 21 شب در تالار وحدت اجرا گردید)؛ 1386
ساخت بیش از 24 فیلم بلند و 20 سریال و مجموعه تلویزیونی
عضو انجمن شعراي ايران از سال 1367
مدرس دانشگاه‌هاي هنر، هنرهاي زيبا، آزاد، سوره تهران، اصفهان در زمينه موسيقي
ساخت فيلم كوتاهمثل ديروز شايد؛(اكران در خانه هنرمندان)؛ 1382
ساخت فيلم كوتاهعكس آخر؛ 1382