بزرگ نمایی تصویر

سوابق علمی و هنری

دکتر محمد حسين ناصر بخت
 

طراح صحنه، نويسنده،كارگردان، پژوهشگر
تاريخ تولد: ١٣٤٣ كرج

تحصیلات :
كارداني نمايش با گرايش ادبيات نمايشي از فرهنگسراي نياوران؛ 1368 ،

كارشناسي نمايش با گرايش طراحي صحنه از دانشگاه هنر؛ 1374 ،

كارشناسي ارشد پژوهش هنر از دانشگاه هنر؛ 1377،

دکتری پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس ،1383


نمایش ها :
نگارش و بازي در نمايش‌"موش‌ها و گربه‌ها" به كارگرداني"مجيد تابع بردبار"؛ كرج؛ 1361 ـ 1357
بازي در نمايش"پسري به رنگ شب" به كارگرداني گروهي؛ كرج؛ 1360
بازي در نمايش"يكشنبه سياه" به كارگرداني گروهي؛ كرج؛ 1360
بازي در نمايش"پشت شيشه‌ها" نوشته"محمد چرم‌شير" به كارگرداني گروهي؛ تهران،‌ فرهنگسراي نياوران؛ 1367
‌نگارش و چاپ مقاله"معرفی نسخه دیگری ازیوسف و زلیخا"؛ فصلنامه تئاتر، شماره 6 و 7 و 8 ؛ تابستان‌، پاییز‌، زمستان 1368
بازي و دستيار كارگردان در نمايش"مضحكه پهلوان و پري" نوشته و كارگرداني"حسن فتحي"؛ تهران، تالار هنر؛ 1369
نگارش نمايشنامه"توكا و قفس"؛ انتشارات نمايش؛ 1370
بازي و دستيار كارگردان در نمايش"ميرزا عبدالطمع و جنگ جهاني" نوشته و كارگرداني"داود فتحعلي‌بيگي"؛ تهران، تالار محراب؛ 1370
نگارش نمايشنامه"توكا و قفس" به كارگرداني"يوسف آشوري"؛ گيلان، نخستين جشنواره گلريزان جوان؛ 1370
نگارش و چاپ مقاله"بودن یانبودن" (‌درباره هملت‌)؛ مجله ‌سروش؛ 1370
نگارش و چاپ مقاله"مجلس شهات قاسم ثانی"؛ ‌فصلنامه تئاتر، شماره 16؛ زمستان 1370
نگارش و چاپ مقاله"یحیی و سیاوش در آیینه اسطوره و نمایش"؛ ‌مجله نمایش(ویژه‌نامه دهمین جشنواره تئاتر فجر)؛ 1370
بررسی متون کمدی موجود در آرشیو شهربانی جهت یافتن رد پاهای مجالس تقلید(با همکاری محمد‌رضا خزائی)؛ 1370
نگارش و چاپ مقاله"نمایش سنتی و یازدهمین جشنواره تئاتر فجر"؛ ‌کتاب پویه؛ 1371
بازي در نمايش"كلوخ" به كارگرداني"علي يعقوب‌زاده"؛ تهران،‌ دانشكده سينما تئاتر؛ 1371
تصحیح‌، بازنویسی‌، تنظیم و جمع‌آوری حدود 100 نسخه از مجالس گوناگون شبیه‌خوانی(‌‌همگی در آرشیو کانون نمایش‌های سنتی موجود است)؛ از سال 1368 تا 1372
نگارش و چاپ مقاله"هزار و یک شب یکی از منابع قصص تخت‌حوضی"؛ ویژه‌نامه جشنواره نمایش‌های سنتی و آیینی؛ 1372
طراح صحنه نمايش"قصه باغ زالزالك" به كارگرداني"داود فتحعلي‌بيگي"؛ تهران، تالار سنگلج؛ ١٣٧3
طراح صحنه و لباس نمايش"راز عروسك" به كارگرداني"داود فتحعلي‌بيگي"؛ تهران، تئاتر شهر، تالارچهارسو؛ 1374
تأليف پايان‌نامه دوره كارشناسي با عنوان"نمادها و نشانه‌ها درصحنه‌پردازی نمایش‌های ایرانی"؛ 1374

نگارش و طراح صحنه و لباس نمايش"مواظب كلاهت باش" ‌به كارگرداني"داود فتحعلي‌بيگي"؛ تهران، تالار محراب؛ 1375
طراح صحنه ولباس نمايش"تخت وخنجر"‌ به كارگرداني" داود فتحعلي‌بيگي"؛‌تهران، تالارسنگلج؛ ١٣76
نگارش و چاپ مقاله"پرده‌های درویش"؛ فصلنامه هنر، شماره 35 ؛ بهار 1377
طراح صحنه و لباس نمايش"نمايش ممنوع" به كارگرداني"داود فتحعلي‌بيگي"؛ تهران، تالار سنگلج؛ ١٣٧٧
تنظيم"دفتر تعزيه 3" (با همكاري داود فتحعلي‌بيگي)؛ انتشارات نمايش؛ 1378
انتخاب به عنوان پژوهشگر فرهنگي سال، به خاطر پژوهش"اصول و قواعد بازيگري(نقش پوشي) در شبيه خواني"‌؛ 1378
طراح صحنه و لباس نمايش"‌پهلوان‌ و نوبهار" به كارگرداني"وحيد ترحمي مقدم"؛ تهران، تالار فارابي؛ ١٣78
نگارش و چاپ مقاله"شبیه‌خوانی، نمایش مقدس"‌ فصلنامه تئاتر، شماره 21 و 20 ؛ پاییز‌، زمستان 1378
نگارش و چاپ مقاله"رقص‌های آیینی و نمایشی هند" (با همکاری وفا امان‌الهی)؛ نشريه هنرنامه، شماره 5 ؛ زمستان 1378
نگارش و چاپ مقاله"تعزیه ، هنردینی" (‌مقایسه میان تعزیه و نمایش‌های قرون وسطایی‌)؛ ‌مجله نمایش، شماره 26 و 27 ؛ فروردین و اردیبهشت 1379
نگارش و چاپ مقاله"معرفی اجمالی پروژه اصول و قواعد نقش‌پوشی درشبیه خوانی و‌...‌"؛ روزنامه اطلاعات شماره 21892 ؛ 5/2/1379
تاليف كتاب"نقش پوشي در شبيه‌خواني"؛ انتشارات نمايش؛ ١٣٧9
نگارش، كارگرداني و طراح صحنه و لباس نمايش"قصه گرگ گرسنه"؛ تهران، تالار هنر؛ ١٣٧٩ يازدهمين جشنواره تئاتر كودك و نوجوان؛ 1380
نگارش نمايشنامه"مرگ در مطبخ"؛ مجله نمايش؛ شماره(؟)؛ 1380
نگارش نمايشنامه"عطرخوش يمني"؛ انتشارات مدرسه؛ چاپ اول؛ 1379 ، چاپ دوم؛ 1380
نگارش و چاپ مقاله"کارکردها و وظایف شبیه گردان" (زیر نظر دکتر مجتبی انصاری)؛‌ فصلنامه تئاتر، شماره 13 و 14؛ زمستان 1380 و بهار 1381
نگارش و چاپ مقاله"نگاهی به یک نمایشنامه" ( بررسی نمایشنامه مارا - ساد اثرپیتروایس )؛ مجله نمایش،‌ شماره ‌ 56 ؛ 1381
نگارش و چاپ‌"سفرنامه کاشان"‌(‌همایش تعزیه کاشان )؛ مجله نمایش شماره 51 ؛‌ 1381
نگارش و چاپ مقاله"کارکردها و وظایف شبیه گردان"؛ ‌فصلنامه تئاتر، شماره 29و30 ؛ زمستان 1380 و بهار 1381
نگارش، كارگرداني و طراح صحنه و لباس نمايش"حكايت مرده بي‌صاحب"؛ تهران، فرهنگسراي انديشه؛ ١٣٨١
نگارش نمايشنامه"مرگ در مطبخ" به كارگرداني"حديث حسي بيگي"؛ ابهر و شهرهاي مختلف؛ 1381
نگارش نمايشنامه"ضايعات جنگي" به كارگرداني"مجيد ميرزايي"؛ اراك، مشهد(جشنواره دفاع مقدس)؛ 1382
نگارش نمايشنامه"ضايعات جنگي"؛‌ مجله نمايش؛شماره‌ 66؛ 1382
نگارش نمايشنامه"قصه بزبزك‌ها" به كارگرداني"پيمان شريعتي"؛ تهران، تالار هنر؛‌ 1382
طراح صحنه و لباس نمايش"يوسف و زليخا"(زليخا نامه) ‌به كارگرداني"داود فتحعلي‌بيگي"؛ تهران، تالار انديشه؛ ١٣٨٢
نگارش و چاپ مقاله"تاثیر اساطیر ایرانی بر نمایش‌(‌شبیه خوانی‌)‌"‌ (با همکاری دکترمحمود طاووسی)؛‌ فصلنامه تئاتر، شماره 18 و 19؛ بهار و تابستان 1382
نگارش و چاپ مقاله"تاثیر فرهنگ و هنر ایران در هنرهای نمایشی غرب" (با همکاری دکتر محمد رضا پورجعفر)؛ فصلنامه پل فیروزه، شماره دهم؛ زمستان 1382
تأليف پايان‌نامه دوره دكترا با عنوان"تاثیر ادبیات مکتوب ایران برمجالس تعزیه"؛ 1383
نگارش و طراحي صحنه و لباس در نمايش"قصه گرگ و بزغاله" به كارگرداني گروهي؛ تهران، تالار الفبا؛ 1383
طراح صحنه و لباس نمايش"اين غرفه از بهشت"به كارگرداني"داود فتحعلي‌بيگي"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلي؛ ١٣٨٣
كارشناس و مدير توليد در فيلم مستند"تمرين آخر" و"تعزيه" به كارگرداني"ناصر تقوايي"؛ 1383
نگارش و چاپ مقاله"تعزیه و اسطوره"‌(‌گفتگو با پل فیروزه‌، همراه با داود فتحعلی بیگی)؛ فصلنامه پل فیروزه شماره 7 ؛ بهار 1384
نگارش و كارگرداني و طراح صحنه و لباس نمايش"ارباب پاكروان و نوكرش ماهك خوش سيما"؛ تهران، تالارمولوي؛ ١٣٨٤
ٍطراح صحنه و لباس نمايش" كل ووي" به كارگرداني"وحيد ترحمي‌مقدم"؛ تهران، تالار انديشه؛ ١٣٨٤
طراح صحنه و لباس نمايش"جاده‌اي به سوي كعبه" به كارگرداني"سعيده آجربنديان"؛ تهران، خانه نمايش؛ ١٣٨٥
طراح صحنه نمايش"غروب مضحك صمصام ميرزا" به كارگرداني"داود فتحعلي‌بيگي"؛ تهران، تالار سنگلج؛ ١٣٨٥
نگارش نمايشنامه‌هاي"حكايت پند آموز بازرگان جوان"، "تعزيه دوازده رخ"، "سهراب جان برخيز"، "با پياده‌ها"، "نخل، چاه،‌ تنهايي"، "كابوس‌هاي مرد مشكوك"، "از دورازه دولت تا چال ميدان راهي نيست"، "مضحكه عروسكي چهار صندوقه"، "كنار ريل"، "سلول"، "ملاقات"، "حسني و ديوها"، "سفرهاي بادبادك"، "خانه برفي".‌
نگارش مقاله"شعرکهن پارسی درمجالس تعزیه"؛  
نگارش مقاله"تعزیه نمایش اساطیری‌"؛  
نگارش مقاله"اندیشه عرفانی و نمادها درشبیه خوانی"؛  
نگارش مقاله"اندیشه اساطیری درمجالس شبیه تعزیه‌"؛  
نگارش مقاله"تاثیر ساختار الگوهای موجود درقصص ایرانی بر تعزیه‌"؛  
نگارش مقاله"تاثیر ادبیات ایران بر شکل گیری نقش‌ها درمجالس حماسی تعزیه"؛  
نگارش و چاپ‌"سفرنامه سبزوار" (‌تعزیه درسبزوار‌)؛ ‌مجله نمایش،  
نگارش و چاپ‌"سفرنامه آمل" (‌سوگواره تعزیه مازندران‌)؛ ‌مجله نمایش،  
نگارش و چاپ‌"سفرنامه زواره" (‌همایش تعزیه زواره‌)؛ مجله نمایش،  
نگارش و چاپ‌"سفرنامه کره" (‌سفرگروه تعزیه به کره جنوبی‌)؛ مجله نمایش،  
نگارش و چاپ‌"سفرنامه ایتالیا" (‌سفرگروه نمایش آنتیگون به رم‌)؛ مجله نمایش،  

آموزش تئاتر‌(‌اصول ومبانی نمایش ، کارگاه نمایشنامه نویسی وتاریخ نمایش ایران وجهان ) در شهرستان‌ها (‌ایلام‌، سمنان‌، فارس‌) به عنوان مدرس اعزامی مرکز هنرهای نمایشی؛ 1377 1375
پژوهشگر کانون نمایش‌های سنتی و آیینی از سال 1368 تا 1375
کارشناس و مدرس نمایش‌های سنتی در سوگواره‌های مازندران، چهارمحال بختیاری، سبزوار؛ 1377 - 1376
کارشناس و منتقد ‌جلسات آموزشی نقد حضوری درجشنواره تئاتردانشجویی؛ 1377
کارشناسی تئاتر شهرستان‌های مرکز هنرهای نمایشی از سال 1375 تا 1378
مسئول ستاد خبری ششمین جشنواره تئاتر دفاع مقدس؛ 1378
مسئول کمیته روابط عمومی جشنواره تئاتر مهر؛ 1378
آموزش درس آشنایی با طراحی صحنه در کلاس‌های اداره برنامه تئاتر؛ 1378
‌دريافت جايزه نمايشنامه برگزيده از جشنواره سراسري تئاتر كودك و نوجوان زاهدان براي نمايشنامه"قصه گرگ گرسنه"؛ 1380
سخنرانی پیرامون"شبیه خوانی" در همایش تعزیه‌خوانان دانش‌آموز؛ زنجان؛ ‌1381
سخنراني با عنوان‌"اصول و قواعد بازیگری در شبیه خوانی" در همایش تعزیه زواره؛ 1380،‌ همایش تعزیه تفرش؛‌ 1382‌
قائم مقام دبیر دوازدهمین جشنواره منطقه‌ای‌(‌آسیایی‌) آئینی و سنتی ‌مهر؛ 1382
عضو هیئت‌های بازخوانی و بازبینی نمایش‌های داوطلب شرکت درجشنواره نمایش‌های سنتی و آیینی درسال‌های 1370 تا 1382

داور جشنواره استانی و منطقه‌ای طی سال‌های 1374 تا 1382
مدیر روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی ازسال 1378 تا 1383
سخنراني با عنوان‌"نمادها و نشانه‌ها در تعزیه" در ‌نشست‌های پژوهشی نخستین همایش سراسری آیین عاشورایی تهران، مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 1383
سخنراني با عنوان‌"ویژگی‌های نمایش تعزیه شهادت امام حسین‌(‌ع‌)‌" در نخستین همایش سراسری پژوهش تعزیه، قم،‌ حوزه هنری سازمان تبلیغات؛ ‌1384
سخنراني با عنوان‌"تاثیرشیوه‌های گوناگون نقالی بر تعزیه" در همایش موسیقی تعزیه،‌ سازمان فرهنگی و هنری شهرداری؛ 1384 سخنراني با عنوان‌"نقالی در دوران صفویه" در همایش مکتب اصفهان برگزار شده توسط ‌‌فرهنگستان هنر، تهران‌، دانشگاه تهران؛ 1385
سخنراني با عنوان‌"نمایش سنتی‌، نمایش ملی‌، تئاتر ملی" در سمینار پژوهشی تئاترملی؛ ‌ ‌تهران، مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه تهران؛ 1385
عضو هیئت ارزیابی و انتخاب ستاد سیزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی؛ 1385
شرکت در مراسم بازگشایی کلوسئوم ـ رم با گروه نمایش آنتیگون؛ 1999
شرکت در جشنواره هفتم شهرسوان ـ کره جنوبی ‌با گروه تعزیه مجلس شهادت حر‌(‌سرپرست گروه‌)؛ 2003
داوری وکارشناسی سوگواره‌های تعزیه استان مازندران و قم و شهرهای سبزوار و شهرکرد
مدرس تئاتر در دانشگا‌ه‌هاي آزاد تهران، اراك، تنكابن، بوشهر؛‌ دانشكده سينما تئاتر؛ مجتمع آموزش عالي سوره تهران و نبي اكرم تبريز
مسئول کمیته روابط عمومی دوره‌های هشتم‌، نهم و دهم جشنواره بین‌المللی نمایش‌های عروسکی
‌مسئول کمیته روابط عمومي دوره‌های هجدهم‌، نوزدهم‌، بیستم‌، بیست و یکم و بیست و دوم جشنواره تئاتر فجر
مسئول کمیته روابط عمومی دوره‌های نهم‌، دهم‌، یازدهم و دوازدهم جشنواره نمایش‌های سنتی و آیینی
داوری و راهنمایی پروژه‌های دانشجویی دوره کاردانی‌، کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های آزاد اراک‌، تهران، بوشهر‌ و سوره‌
عضو کمیته ثبت تعزیه در یونسکو به عنوان میراث معنوی ایرانیان
‌تدریس نمایشنامه نویسی در‌ انجمن‌های نمایش ایلام و هشتگرد
عضو کانون جهانی منتقدان تئاتر
عضو کانون ملی منتقدان تئاتر
عضو شورای کانون نمایش‌های سنتی و آیینی
عضو شورای تخصصی هنرهای نمایش پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی
عضو شورای برنامه‌ریزی و سیاستگذار جشنواره‌های نمایش‌های سنتی و آیینی از دوره سوم تا دوازدهم
عضو انجمن طراحان صحنه خانه تئاتر